VIZITKE, PROMOCIJSKE TISKOVINE

VIZITKE

Tradicionalna vizitka predstavlja v poslovnem svetu prvi kontakt, tako si tudi lažje zapomnimo našega sogovornika in se spomnimo nanj tudi, ko je srečanja konec.

Za vas oblikujemo in natisnemo vizitke.

 

CENA: od 30, 00 €

Promocijske tiskovine, kot so zloženke, plakati, letaki, darilni boni, zahvale itd. se sestavijo na željo stranke.

Cena se sestavi glede na obseg dela in naročeno količino.